Voer dit commando in vanuit de hoofdmap.


find . -name '*.bk.*' -delete